Första sidan
Historia
Tidtabell
Kontakt
Suomeksi

Kontaktuppgifter

Ab Strandlinjetrafik Oy
Petalaxvägen 18
66240 PETALAX
FINLAND

 

Telefon dagtid: (06) 347 0450

leif.soderman@strandlinjetrafik.fi

 

Telefon kvällar:
0500 - 365 285 (VD Leif Söderman)
(050 - 552 5591 Trafikchef Ulf Lidman)

leif.soderman@strandlinjetrafik.fi
ulf.lidman@strandlinjetrafik.fi